Samenvatting:

BI-architect Marius de With vertelt meer over de techniek waarbij hij robuuste datasystemen ontwerpt voor een bedrijf dat de retail-branche faciliteert. De organisatie had als doel om de belangrijkste cijfers periodiek inzichtelijk te maken, zodat de winkelhouders zien hoe ze presteren. Hiervoor is een nieuw dataplatform gebouwd. De cijfers worden met behulp van Power BI gerapporteerd. Marius heeft het platform de laatste tijd verder uitgebreid en aangepast naar behoefte. De ondernemers kunnen op basis van kritieke prestatie-indicatoren de wekelijkse prestaties van hun eigen winkels vergelijken en strategische keuzes maken.  

Marius de With:

“De meeste retail-ondernemingen zoals supermarkten, bouwmarkten en slijterijen willen hun onderneming periodiek kunnen bijsturen op basis van hun interne data. Hun retailconsultant kan de financiële data op een inzichtelijke wijze ontsluiten en trends monitoren, zowel op economisch als commercieel terrein. Uit gesprekken met de opdrachtgever bleek dat zij nieuwe kansen zagen om waardevolle bedrijfsinformatie te benutten. Wij kwamen met een technische oplossing en bouwden een dataplatform dat voortdurend wordt geoptimaliseerd op basis van veranderingen waar de markt op inspeelt.”

“De organisatie wil maatwerk kunnen leveren en stelt hoge eisen met betrekking tot de verschillende bronnen die worden ontsloten op het dataplatform. Deze zijn zeer divers, waardoor ik als architect word uitgedaagd om met gedegen oplossingen te komen. Door veel met business analisten te werken, volg ik hun logica en kan ik me verplaatsen in hun situatie. Dat maakt dat ik sneller inzichtelijk krijg welke aanpassingen er nodig zijn om de technologie te optimaliseren. Retail-ondernemers merken bijvoorbeeld de gevolgen van de Corona-crisis. Zij anticiperen daar op en dan helpt het om besluiten te kunnen nemen op basis van hun interne data.”

Hoe dan?

“We werken agile, dus we anticiperen op de actuele situatie. In een vlot veranderende markt is dat van belang, omdat bedrijven zich moeten aanpassen aan onvoorziene situaties. De retail-sector krijgt bijvoorbeeld te maken met ondernemers die zich aanpassen aan de nieuwe behoefte van consumenten. Er wordt gehamsterd en er komt meer vraag naar bepaalde producten. Bij sommige ondernemers loopt de omzet juist terug en soms krijgt de loonadministratie te maken met nieuwe dilemma’s. Ook zijn er allerlei overheidsregelingen waar retailers gebruik van kunnen maken. Ik zorg dat mijn opdrachtgever de juiste informatie kan ontsluiten, zodat ze actueel inzicht en advies kunnen geven in tijden van grote onzekerheid.”

“Door nauw samen te werken met de betrokkenen kunnen we de organisatie optimaal in staat stellen om juist nu retailers bij te staan. Bij deze opdrachtgever werken we met AFAS-bedrijfssoftware als bron voor het dataplatform. De data worden met behulp van Power BI omgezet in heldere visuele rapportages op basis waarvan strategische beslissingen kunnen worden genomen. Ik vind het belangrijk om iets te bouwen waar mensen vervolgens ook goed mee kunnen werken. Het vergt goed doorvragen om duidelijk te krijgen welke bedrijfsinformatie ze wekelijks willen inzien. Daarna maken we een technische vertaalslag en vervolgens testen we of de juiste informatie toegankelijk en  begrijpelijk is voor de mensen die deze informatie nodig hebben. Vaak wordt gaandeweg duidelijk wat men nodig heeft.”

“Innovatie op dit terrein vergt forse investeringen van een organisatie. Als BI-architect zorg ik dat ik op de hoogte ben van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld van Microsoft Azure. Wanneer mijn opdrachtgever kansen ziet om te innoveren, dien ik hem graag van advies. Dat doe ik met oog op vandaag en op wat ons in de toekomst te wachten staat, zodat ik onze klant de best passende oplossing kan bieden.”

Doen wat we beloven

“Mijn interesse voor technologie is er vanaf het begin. Vaak werk ik met meerdere mensen aan een technische uitdaging. We bedenken en bouwen om vervolgens te testen of onze opzet werkt en om te ervaren of het proces beheersbaar blijft. We hebben te maken met componenten die technisch flink van elkaar verschillen. Het is de ultieme uitdaging om verschillende delen van een complex systeem geleidelijk als één geheel te laten functioneren. Dat vergt research, het koppelen van systemen en testen. Het vraagt ook om overleg met alle betrokkenen. Bij het opzetten van deze systemen zoeken we altijd naar een optimum om de systemen eenvoudig te kunnen aanpassen en op te kunnen schalen. En we zorgen er dan ook voor dat het platform eenvoudig te beheren is. Dat is wat we de klanten beloven en het geeft mij veel voldoening om dat voor elkaar te krijgen.”

Over Marius:

Marius de With is een ervaren BI-architect bij Sigma Data Consulting. Hij is een verbinder met veel technische kennis. Hij streeft naar technische oplossingen waar bedrijven baat bij hebben. Marius zorgt dat de processen beheersbaar zijn voor de mensen die er dagelijks mee werken.