Samenvatting:

Data engineer Misha Nanne ontwikkelt een dataplatform voor gemeente Amsterdam. Met deze technologie kan de organisatie gegevens over de omgeving toegankelijk en begrijpelijk maken. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in afvalstromen op straat- en wijkniveau. Dit zijn nieuwe gegevens waar de gemeente Amsterdam graag mee werkt. De IT-werknemers binnen de gemeente wennen aan de veranderingen in de digitale omgeving. Data gedreven werken vergt een andere benadering en daar komen nieuwe vaardigheden bij kijken. Voor Misha is het project geslaagd als de werknemers met het nieuwe dataplatform overweg kunnen, want dan reageert de gemeente adequaat op de uitdagingen van morgen.

 

Probleem

“In de hoofdstad wordt de inrichting van de openbare ruimte een steeds grotere uitdaging. In de ondergrond liggen onder andere kabels, leidingen en ondergrondse afvalcontainers. De informatie hierover is versnipperd, maar de gemeente wil meer inzicht in de gegevens over de publieke ruimte. Er is vraag naar meer overzicht en de behoefte aan een integrale aanpak neemt toe. Gemeente Amsterdam koerst op meer data gedreven werken. De eerste stap is om een modern dataplatform te ontwikkelen. Daarnaast moeten de IT-medewerkers gaan werken met data en de duurzame toepassingen in de praktijk. Hoe dat werkt? De gemeente neemt beslissingen. Die worden tot nu toe genomen op basis van inzichten. Nu worden de meeste inzichten verkregen door kennis en ervaring. In een data gedreven organisatie worden veel inzichten verkregen op basis van data. Hierdoor zijn de inzichten beter onderbouwd. Dit leidt tot betere beslissingen waar Amsterdam profijt van heeft. Voor alle betrokkenen is dat een leerproces en een kwestie van wennen.”

 

Bouwen

“Met oog op de toekomst is het positief dat de gemeente Amsterdam mensen vrijmaakt voor dit project. Ik werk nauw samen met interne IT-professionals. Er wordt van hen gevraagd om meer data gedreven te gaan werken en zij verdiepen zich in de open source technologie. De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor PostgreSQL. Deze open source-database is opgebouwd in lagen zoals gebruikelijk is. Het heeft functies zoals gegevensindexering, gebruikersconfiguratie-instellingen, gegevens importeren/ exporteren en versiebeheer en het kan verder worden uitgebreid. De programmeertaal is een soort dialect, afgeleid van SQL.  De commando’s wijken iets af, maar dat went snel wanneer je het principe doorziet.”

 

Cultuur

“Het inspireert mij dat gemeente Amsterdam openbare data op een duurzame manier wil ontsluiten. Werken met nieuwe soorten data – zoals bijvoorbeeld coördinaten – maken het voor mij een mooi avontuur. En wat voor de één een uitdaging is kan voor de ander best stressvol zijn. Als consultant streef ik ernaar dat mensen inzien hoe zij nieuwe technologie met een open houding kunnen benaderen. Ik probeer met maatwerk en wat creativiteit zoveel mogelijk voortgang te boeken. Bij dit soort innovatieve projecten helpt het om het betrokken team compact te houden. Vergelijk het met een zwangerschap. Door er negen vrouwen bij te betrekken heb je na een maand nog geen baby. Dit project vergt veel van de betrokkenen maar ik ben ervan overtuigd dat we er straks met voldoening op terugkijken.”

 

Over Misa Nanne:

Misha werkt bij Sigma Data Consulting. Hij levert maatwerk met oog voor de organisatie. Misha is analytisch sterk en hij zegt wat hij bedoelt. Dat maakt hem tot een consultant waar organisaties veel profijt van hebben.