Samenvatting:

Voor werknemers in een organisatie is het onwennig als de digitale omgeving verandert. Vertrouwd gereedschap loslaten lukt alleen als mensen zich zeker voelen over de nieuwe tools. Voor BI-consultant Ferdy Betgen is een project pas geslaagd als de werknemers het systeem gebruiken en waarderen. Om te zorgen dat klanten kunnen vertrouwen op de functies in een nieuw systeem, past het ontwikkelteam standaardisatie toe. Een eenduidige werkwijze waarbij ontwikkelde functies op vaste momenten in de ontwerpprocedure worden getest. Ferdy is voorstander van die aanpak, omdat het een positief effect heeft op het proces en op het eindresultaat.

Ferdy Betgen:

“Een groeiend aantal banken, verzekeraars en financiële adviesbureaus vertrouwt bij het verwerken van financiële data op computers. Banken moeten bijvoorbeeld verantwoording afleggen aan de Nederlandse bank en de Europese Centrale Bank. De gegevens kun je handmatig invoeren, maar uit gesprekken met de opdrachtgever bleek dat zij dit proces wilden automatiseren. Wij vertalen die wens naar een praktische oplossing die bij hen past. Wij richten hiervoor een centrale plek in waar data vanuit verschillende systemen samen komen, zodat iedereen er direct goed mee aan de slag kan. De data worden verzameld, geïntegreerd en vergelijkbaar gemaakt. De organisatie kan zo eenvoudiger de noodzakelijke informatie leveren voor de wettelijk verplichte rapportages. Voor de betrokken afdelingen is het even wennen aan een nieuwe werkwijze. We zijn er om hun vragen te beantwoorden en door hen mee te nemen in het proces. We maken zichtbaar dat de veranderingen leiden tot stabiele systemen en betere informatievoorziening en dat wekt vertrouwen.”

Hoe doe je dat?

“We gaan met de klant het gesprek aan en de architect met verstand van Business Intelligence zet de lijnen van het project uit. Business Intelligence betekent onder andere dat in een organisatie aanwezige gegevens beschikbaar worden gemaakt. Zo kunnen organisaties besluiten nemen en onderbouwen op basis van de aanwezige kennis. Banken en verzekeraars hebben daar behoefte aan, maar zij staan daar niet alleen in. Iedere organisatie neemt immers strategische beslissingen over financiële, commerciële, logistieke of andere operationele processen in de bedrijfsvoering.”

“Vervolgens gaat het ontwikkelteam met een concrete opdracht aan de slag. Wij bouwen bij voorkeur met een model dat je kunt hergebruiken:  standaard ontwikkelpatronen. Ik heb een voorkeur voor procesmatig werken en daar maken we afspraken over. We doen een deel van de opdracht, we voeren kwaliteitscontrole uit en daarna mag de nieuwe code in gebruik worden genomen. Een voorspelbare werkwijze heeft mijn voorkeur omdat het proces hierdoor beheersbaar wordt. Dat heeft als voordeel dat we complexe projecten op tijd kunnen opleveren. In dat opzicht kunnen klanten op ons rekenen.”

Duurzaam effect

“Wanneer je consequent een product oplevert waar de gebruiker van op aan kan, leidt dat tot vertrouwen in de ontwikkelaars. Dat helpt vervolgens om zo’n opgeleverd product te implementeren in de organisatie. De meeste mensen binnen een organisatie hebben hun eigen werkwijze die ze niet snel loslaten. Zij staan wantrouwend tegenover wat we ontwikkelen. Om hen te overtuigen, laten we zien dat het eindproduct echt beter is. Het gebeurt mij wel eens dat ik een opdracht heb afgerond en een jaar later word gebeld of ik terug wil keren. Zo wil ik het graag, want dan heb je echt iets opgebouwd met mensen.”

Voordelen voor het team

“Wanneer de ontwikkelaars met elkaar communiceren en dezelfde standaard hanteren, komt dat de samenwerking en het eindproduct ten goede. De teams bestaan uit 4 tot 8 mensen met diverse specialismen. Een eenduidige manier van werken, maakt dat je het werk van een collega soepel kunt overpakken. Een gedeelde logica zorgt voor samenhang, dat maakt ons ook wendbaar wanneer een einddoel veranderd gedurende het proces. We zijn samen verantwoordelijk voor de voortgang van het project. Iedere sprint presenteren wat we hebben ontwikkeld. De duur van de sprint is afhankelijk per project, bijvoorbeeld 1 of 2 weken. Zo laten we zien hoe we stap voor stap dichter bij het einddoel komen. Voor een opdrachtgever is het inzichtelijk waar we gedurende het proces vooruitgang boeken en waar we tegen praktische uitdagingen aanlopen.”

Mens voorop

“Elke organisatie is anders en toch heb je altijd te maken met de mens als belangrijke factor. Of je nu in een hiërarchisch bedrijf werkt of in een platte organisatie, een project slaagt wanneer de mensen zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. De klant verder helpen om de organisatie te verbeteren, dat vind ik leuk om te doen. Daar ben ik consultant voor geworden.”

Over Ferdy Betgen:

Ferdy Betgen is BI-consultant bij Sigma Data Consulting. Hij combineert de visie van een architect met veel technische ervaring. Voor Ferdy staat voorop dat het resultaat aansluit bij de wens vanuit de organisatie.