Samenvatting:

De beschikbaarheid van voedsel waarborgen, is van groot belang. Telers op alle continenten zetten zich in om mensen te voorzien van veilige en voedzame producten. BASF Vegetable Seeds voorziet telers van de zaden en diensten die zij nodig hebben. De groentezaden worden verkocht onder de merknaam Nunhems®. Data scientist Fabiënne Verwey ontwikkelt zo’n dienst. Zij bouwt een dashboard om de seizoenoogst van groenten beter te kunnen analyseren op basis van data. Telers baseren zich veelal op hun rijke ervaring en kennis. Daarnaast gaan zij wereldwijd steeds meer gebruik maken van allerlei data die voor hen wordt ontsloten door het team van BASF.

Fabiënne Verwey:

“Of het nu gaat om sla, asperges of artisjokken. Dit internationale zadenbedrijf verdiept zich in allerlei rassen die passen bij het klimaat, de groeiomstandigheden en culturele voorkeuren van de verschillende markten. Op lokaal niveau is er veel kennis. Telers weten over het algemeen uitstekend wat goed werkt voor hun specifieke gewas. Een deel van de telers houdt zijn veldobservaties vaak goed bij met behulp van een app. De behoefte om de groei van het product te volgen vanaf het zaaimoment tot de oogst is van alle tijden. Deze onderneming gaat daarin een stap verder, zodat resultaten kunnen worden vergeleken met dezelfde gewassen in andere landen. Bovendien willen we meer relevante factoren betrekken bij die observaties, zoals bijvoorbeeld de bodemgesteldheid en de lokale weersomstandigheden.”

“De verschillende relevante databronnen worden samengevoegd in een datawarehouse. In mijn rol als data scientist laat ik er statistische en wetenschappelijke modellen op los. Zo ontdek ik patronen die in eerste instantie niet zomaar te zien zijn. Ik werk met datavisualisatie- en visuele analyse software Tableau. Tableau is oorspronkelijk ontwikkeld om spreadsheets, databases en andere informatiebronnen toegankelijk en begrijpelijk te maken. De makers van Tableau combineerden een gestructureerde zoektaal voor databases met een beschrijvende taal voor het weergeven van afbeeldingen. Zo ontstond een database-visualisatietaal die we Visual Query Language noemen. Of afgekort VizQL. VizQL ligt ten grondslag aan de gelijknamige softwaretoepassing van Tableau, die relationele databases, kubussen, cloud databases en spreadsheets bevraagt ​​en vervolgens verschillende grafiektypen voortbrengt. Deze grafieken kunnen worden gecombineerd tot dashboards. Ze kunnen worden gedeeld via internet.”

“We leveren hoogwaardige groentezaden aan telers over de hele wereld. Deze mensen werken hard om veilige en gezonde producten te kweken. Voor velen is het nog iets nieuws om digitaal gegevens te verzamelen en deze te delen met anderen. Dat kost wel wat moeite en overredingskracht in de beginfase, maar wanneer de telers ervaren welke inzichten het hen oplevert groeit het enthousiasme. Dit dashboard biedt hele concrete voordelen. Iedere teler wil bijvoorbeeld graag weten hoe zijn gewas zich ontwikkeld in de tijd. Per ras kan berekend worden na hoeveel zonuren een gewas is volgroeid. Wanneer telers alle observaties op het veld nauwkeurig vastleggen, kunnen ze via het dashboard het optimale oogstmoment bepalen. Hoe eerder de sla, prei of komkommers geoogst kunnen worden, hoe kleiner het risico dat een oogst verloren gaat.”

Voldoening

“In deze fase testen we met tuinders in Zuid-Europa. We helpen medewerkers die bedrijven bezoeken en teelten beoordelen om meer data gedreven te gaan werken. Voor mijzelf is het ook leerzaam omdat ik betrokken ben bij de ontwikkeling van het datawarehouse, dagelijks meedenken met de BI-architect geeft mij meer inzicht in de onderliggende technologie. In deze tijd zien we extra het vitale belang van de telers. Met dit werk kan ik hen ondersteunen om te innoveren en dat geeft me voldoening.”

Over Fabiënne:

Fabiënne Verwey is een ervaren data scientist en front-end/visualisatie specialist bij Sigma Data Consulting. Zij haalt business vraagstukken op en komt samen met IT-collega’s tot oplossingen en nieuwe inzichten.