We verkennen de Japanse krijgskunst met een filosofisch randje onder leiding van Bart Brolsma. Actie op de mat!