Sigma Data Consulting heeft ervoor gezorgd dat het G-Star BICC zelfstandig veel sneller, beter en stabieler nieuwe functionaliteit kan realiseren voor haar wereldwijde gebruikers. Het G-Star BICC heeft nu een 24/7 beschikbare high-performant BI-omgeving met een sterk verbeterde datakwaliteit tot zijn beschikking. De gebruikers zien de voor hun relevante data met een near-real time actualiteit in de speciaal voor hun gerealiseerde rapportages terug.

De scope van het datawarehouse van het BICC is G-Star Global, met daarin alle Retail en Wholesale data wereldwijd, inclusief de winkel- en webshopdata. De gebruikers bestaan uit Franchisers en G-Star departments over de hele wereld. In de loop van de tijd traden er in het datawarehouse steeds meer stabiliteitsproblemen op en was er een sterk groeiend aantal incidenten en RFC’s. Tegelijkertijd had het BICC onvoldoende afhandelcapaciteit. Voor G-Star betekende dit hoge beheerkosten en ontevreden eindgebruikers.

G-Star heeft daarom Sigma Data Consulting gevraagd om deze belangrijke issues binnen haar BI-omgeving op te lossen.

Al snel werd voor Sigma Data Consulting en G-Star duidelijk dat het huidige datawarehouse niet meer voldeed aan de gestelde vereisten.  De ooit ontworpen architectuur was volledig losgelaten en de énige werkbare oplossing was volledige herbouw. Een belangrijke vereiste was daarbij dat het huidige operationele datawarehouse bleef draaien gedurende de realisatie van de nieuwe omgeving.

Met het ontwikkelteam van gemiddeld 6 mensen, waarvan de helft G-Star intern en de helft Sigma Data Consulting medewerkers, hebben G-Star en Sigma Data Consulting samen een volledig nieuw wereldwijd datawarehouse neergezet.

De belangrijkste doelen van het project waren:

 • Tevreden eindgebruikers
 • Sneller kunnen realiseren
 • Lagere TCO
 • Kennisontwikkeling BICC “Het oplossend vermogen van het BICC is aanzienlijk verbeterd” (Ton Nieuwenhuizen, BICC-Manager G-Star)
 • Werken onder architectuur en borgen van de architectuur (opleiden, documentatie)

In de nieuwe architectuur is veel aandacht besteed aan de volgende non-functionals:

 • Compatibiliteit voor een groot scala aan interfaces
 • Eenvoud
 • High-availability (24/7 online)
 • Performance
 • Automation (ETL/deployment)
 • Kennis/opleiding interne mensen => Focus op uiteindelijk ‘zelf’ kunnen doen
 • Near real-time
 • Flexibel aanpasbaar aan bijv. wijzigende bronsystemen
 • Datakwaliteit
 • Versiebeheer

Er is nu veel rust op gebied van datakwaliteit en consistentie. Dat merken we vooral aan de hoeveelheid issues die sterk zijn afgenomen en ook aan de -doorlooptijd indien er wel issues zijn. – Ton Nieuwenhuizen, BICC-Manager G-Star

Na 1,5 jaar van hard werken staat er nu een 24/7 beschikbare high-performant BI-omgeving met een sterk verbeterde datakwaliteit. Het BICC van G-Star is nu in staat om zelfstandig veel sneller, beter en stabieler nieuwe functionaliteit te realiseren voor haar wereldwijde gebruikers. Door de nieuwe werkwijze zijn bovendien de relaties tussen de diverse afdelingen sterk verbeterd.

We hebben een goede en leuke klus geklaard met een duurzaam resultaat voor G-Star – Vincent Wylenzek, BI Architect Sigma Data Consulting