GGD’s (Gemeentelijke gezondheidsdienst) primaire focus is gezondheidszorg en volksgezondheid. Hierbij kan worden gedacht aan voorlichtingen over gezondheid, maar ook aan vaccinatieprogramma’s, het onderzoeken van de volksgezondheid en medische hulpverlening bij rampen. Hier komt natuurlijk heel wat data bij kijken. Deze data heeft een enorm potentieel voor sturing, zinvolle verbanden, procesoptimalisatie en onderzoek. Door deze data te koppelen en de juiste bedrijfsregels toe te passen kan dit potentieel worden gerealiseerd.

GGD Hart voor Brabant, die samenwerkt met de GGD’s van West Brabant en Noord-Oost Gelderland, wilden bovenstaande in praktijk brengen. Deze 3 filialen hebben de krachten gebundeld en een project opgestart met SDC om een innovatief en duurzame Business Intelligence oplossing te realiseren. Het doel was een nieuw systeem wat GGD-breed ingezet kon worden, maar ook eenvoudig op maat ingericht kon worden. Door het generieke karakter en de flexibiliteit van de oplossing is deze breed inzetbaar voor elke GGD in Nederland. Onlangs is de eerste ‘Quick-Start’ implementatie naar tevredenheid en conform verwachting bij GGD Zuid-Limburg uitgevoerd.

“No nonsens aanpak en doen wat ze zeggen” – Raymond Stijns MBA (Hoofd afdeling Kennis & Innovatie, Hoofd afdeling I&A)

Sigma Data Consulting heeft in dit traject veel aandacht besteed aan de generiek datamodellen. Qua technisch platform werd gewerkt met de Microsoft BI stack in Azure. De inrichting van de oplossing was generiek waar mogelijk en specifiek waar nodig. Het resultaat: Een overzichtelijk systeem welke voldoet aan de zowel de conforme als specifieke eisen en waarmee GGD inzicht krijgt in de voor haar belangrijke processen en onderwerpen.

En waarom liep dit project op rolletjes? Enkel en alleen omdat we het simpel houden. Er was een klein team gevormd, dat direct contact had met de klant. Speciale aandacht bij dit project was de afstemming over de meerdere deelnemende organisaties en inherent daaraan de organisatie specifieke gegevens en indelingen, autorisatiemodellen en prioritering. Tijdens het project zorgde SDC voor voldoende opleiding en overdracht aan het interne team, waardoor zij de oplossing zelfstandig door kunnen ontwikkelen en er geen afhankelijk van SDC meer is. Een heldere vraag kreeg een duidelijke, breed toepasbare oplossing. En daar doen we het voor!

“Door de grote veranderingen binnen de (publieke) gezondheidszorg, staan onze klanten (GGD’en en RAV) voor de uitdaging om mee te bewegen met de grotere vraag naar zowel management- als (publieke) gezondheidszorginformatie. Sigma Data heeft ons door haar pragmatische aanpak geholpen met opzetten van een Datawarehouse en onderliggende functionele en technische architectuur. Met een uitgebreide kennis en ervaring rondom de implementatie van dergelijke oplossingen, is Sigma Data Consulting een perfecte partner gebleken” – Erik Fokke (Adviseur Informatisering GGD HvB)