De consultants van Sigma Data Consulting zijn ingehuurd door Stichting Rijnstate om te helpen bij de migratie van het bestaande data warehouse, gebouwd in Oracle in combinatie met Cognos.
Het data warehouse bevat op dit moment de data voor onder andere zorgproductie (DBC), Financiën en HR-data. Vanuit het data warehouse worden ook externe leveringen verzorgd voor de verantwoording van de zorg.

In het takenpakket van de consultants is opgenomen:

  • (Bron)Analyse van de bestaande situatie en gewenste situatie. Hierbij speelt de vastlegging van data in het ziekenhuisinformatiesysteem een belangrijke rol
  • Bepalen van het migratiepad
  • Implementatie van de nieuwe situatie

Bij de opbouw van het nieuwe data warehouse, wordt gebruik gemaakt van Microsoft SQL Server (waaronder SSIS en SSAS Tabular) als back-end in combinatie met een Tableau front-end

De consultants zijn snel inzetbaar en hebben snel een goede toegevoegde waarde. Zij doen dit op een prettige natuurlijke manier, zij worden makkelijk onderdeel van het team. Tevens kunnen zij naar de interne klanten om gesprekken te voeren.

Elise van Zandbrink
Hoofd Business Intelligence Team