Sinds 2006 help ik organisaties met het toegankelijk maken van hun data en deze optimaal te benutten. De rol die ik hierbij in een team vervul kan wisselen, vast is de insteek om in een plezierige samenwerking tot een goed resultaat te komen.
 
Data kan gebruikt worden om verslag te leggen, hypotheses te toetsen en geheel nieuwe inzichten op te doen. Dit vraagt enerzijds om beschikbaarheid van die data en anderzijds achtergrondkennis en het juiste gereedschap om de data om te zetten in betekenisvolle informatie in een op het gebruik afgestemde structuur.
 
Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik deze vrij snel gaan combineren met mijn interesse in IT en in het Business Intelligence vakgebied gaan werken. Mijn ervaring heb ik opgedaan binnen de hele ‘BI keten’, van bron tot dashboard, van eerste analyse en opzet KPI framework tot rapportrealisatie. Hierbij heb ik gewerkt op diverse platforms en met verschillende tools, methoden en  technieken. Domeinkennis heb ik opgedaan binnen onder andere de sectoren retail, media, overheid, telecom en industrie.
 
Boeiende aspecten van mijn werk vind ik het samen met de verschillende belanghebbenden de vraag helder krijgen, bedrijfsregels te definiëren, te toetsen en te implementeren binnen een solide data architectuur. Omdat een oplossing het meest waardevol is als deze gebruikt wordt, draag ik ook graag bij aan training en ondersteuning van gebruikers.