Zorgvuldig, kritisch en resultaatgericht. Met die drie woorden zou ik omschrijven hoe ik al jaren als Business Intelligence (BI-) consultant opereer. Ik heb als ontwikkelaar, ontwerper, informatieanalist en lead consultant gewerkt in de chemische industrie, de zorg, de transport, de retail en de pensioenen.

Mijn kracht is onder meer dat ik me snel nieuwe, vaak branchspecifieke, kennis eigen maak. In de vele BI-projecten waar ik deel van uit heb mogen maken, is mijn interesse altijd uitgegaan naar zowel de techniek als de datavraagstukken. Daarbij kan ik gebruikmaken van mijn uitgebreide ervaring en kennis van een breed scala aan BI-systemen.

Tijdens projecten zie ik mezelf altijd als gesprekspartner voor de klant en de collega’s. Want een collegiale sfeer tussen alle betrokkenen stimuleert de kennisoverdracht. Als cursusleider bij klanten en coach voor junior collega’s heb ik hier geregeld aan kunnen bijdragen.

LinkedIn