Als consultant heb ik ruime ervaring met het hapklaar aanleveren van (beslissings)informatie. Ik kan de gehele cyclus bedienen: vanaf de business- en informatieanalyse naar de ontwikkelfase tot en met de oplevering. Mijn kracht is de wens vanuit de business ontdekken en ophalen. Deze wens koppel ik aan strategische en tactische doelstellingen. Ik vertaal de behoefte naar uitvoerbare stappen op operationeel niveau. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om informatieproducten snel en breed gedragen uit te rollen.

Ik ontwikkel oplossingen, dat doe ik alleen of in teamverband. Daarbij maak ik gebruik van Cloud, Big Data, Data Science & Analytics, Reporting en Dashboarding. Als consultant heb ik ruime ervaring met het hapklaar aanleveren van (beslissings)informatie. Ik kan de gehele cyclus bedienen: vanaf de business- en informatieanalyse naar de ontwikkelfase tot en met de oplevering. Ik heb ervaring met zowel kleinschalige als grote complexe projecten in diverse branches: logistiek, verzekeren, de overheid, de zorg en het onderwijs. Ik ben geïnteresseerd in innovatieve technieken en de ontwikkelingen binnen het moderne data landschap. Uitdaging zoek ik door binnen mijn functie gestructureerd verschillende rollen te vervullen. Iwerk graag met talentvolle junioren/medioren die ik naar een hoger niveau begeleid. 

LinkedIn