Samenvatting:

BI-consultant Coen Egberink vertelt meer over de strategische keuzes die hij in data gedreven projecten toepast. Een verzekeraar besluit bijvoorbeeld de IT van de organisatie te herstructureren. Coen is inhoudelijk betrokken bij de concrete uitvoering hiervan. Hij vertaalt de informatiebehoefte bij financiële ondersteunende, primaire en besturende werkprocessen naar een generiek datamodel. Dit datamodel bespaart kosten en geeft de organisatie meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan de veranderende informatiebehoefte bij een toenemende vraag naar standaard reporting en self service.

Coen Egberink:

“Als je iets wil oplossen, moet je de juiste vraag als vertrekpunt nemen. Bijvoorbeeld: Hoe houden we de organisatie toekomstgericht? Ik wil robuuste oplossingen bouwen waarmee de organisatie snel in staat is om tot nieuwe inzichten te komen over de gehele financiële informatiestroom. Dat maakt dat de verschillende administratieve afdelingen de komende jaren hun werkzaamheden soepel kunnen voortzetten. In mijn werk bouw ik aan IT-structuur waarmee de uitvoering van administratieve processen gewaarborgd blijft. Zo kunnen bestuurders tot nieuwe inzichten komen, op basis van actuele data. Zij kunnen allerlei processen controleren en zich verantwoorden.”

Generiek datamodel

“Bij deze organisatie ontwikkelen we met vier multidisciplinaire teams een omgeving die de organisatie toekomstbestendig maakt. Alle betrokkenen bouwen via hetzelfde Agile/ scrum werkproces. Inderdaad: met die gekleurde plakbriefjes. Die aanpak maakt dat we samen het verschil kunnen maken, terwijl ieder zijn eigen taken heeft. Het is mijn taak om de werkprocessen binnen de organisatie naar een logisch bedrijfsmodel te vertalen. Een verzekeraar werkt bijvoorbeeld met polissen, ongeacht welk bronsysteem er gebruikt wordt. Op basis van het bedrijfsmodel komt er uiteindelijk een technische opzet waarbij we (voor financiële processen) een generiek datamodel bouwen. Een generiek datamodel beschrijft hoe gegevens in een informatiesysteem zijn gestructureerd. Het beschrijft de relaties tussen entiteiten. We gebruiken Microsoft Cloud Services, waaronder Power BI. In de toekomst kunnen er nieuwe databronnen aan het generiek datamodel worden gekoppeld en we kunnen objecten of entiteiten hergebruiken. Hierdoor is een nieuw te bouwen informatiebehoefte sneller te realiseren.”

Voor- en nadelen

“Een generiek datamodel heeft diverse voordelen. Een generiek datamodel zorgt ervoor dat de datakwaliteit makkelijker kan worden getoetst en de entiteiten en definities zijn centraal te documenteren. Dat is in het belang van de eindgebruiker die behoefte heeft aan documentatie over de berekeningen en inzichten. Door het gebruik van een generiek datamodel zijn definities van objecten/entiteiten eenduidig. Ze staan op één plek waardoor de kwaliteit van de data gemakkelijk kan worden getoetst. Er komen steeds meer data beschikbaar om informatie uit af te leiden. Het nadeel is dat het beheer complexer wordt omdat er meer relaties tussen entiteiten ontstaan, of omdat er meer databronnen worden ontsloten. Daar ontwikkelen we bij Sigma Data Consulting echter slimme oplossingen voor”

Toekomst

“In de toekomst verwacht ik dat het soort data waar organisaties zich op richten, zal veranderen. De aandacht is nu gericht op gestructureerde data. Dat zijn de gegevens waar veel mensen al bekend mee zijn. Ze worden opgeslagen in een database. Straks gaan organisaties – waaronder verzekeraars – ook ongestructureerde gegevens benutten, bijvoorbeeld foto’s en video. De experimenten met dit type data is nog pril. Zijn de toegestuurde foto’s van specifieke schade bijvoorbeeld eerder online geplaatst? Zo ontstaan er mogelijkheden om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Wanneer een organisatie die informatie wil ontsluiten, kunnen wij dat technisch mogelijk maken.”

Over Coen Egberink:

Coen kwam na zijn studie Business IT & Management bij Sigma Data Consulting werken. Hij heeft oog voor complete oplossingen binnen een organisatie. Zijn technische kennis en ervaring in verschillende rollen maken hem alom gewaardeerd.