Samenvatting:
Wat is snelheid? Vaak verwisselen we snelheid met inzicht. Als iemand iets eerder begint te lopen dan een ander, dan lijkt hij sneller. Dat is een kwaliteit. Toch kun je binnen een onderneming alleen optimale resultaten boeken als professionals nauw met elkaar samenwerken op dezelfde wijze. Daarom stimuleert Technical Team Lead Jan Vogelaar ontwikkelteams om nieuwe ETL-software te testen als een vast onderdeel in het ontwikkelproces. Hij heeft inzicht in effectieve testprocedures en zorgt dat teams daar constructief een weg in vinden. Iedere organisatie wil immers kunnen waarborgen dat de informatie accuraat, consistent en betrouwbaar is.

Jan Vogelaar:

“Bij banken en verzekeraars wordt het steeds belangrijker om de organisatie effectief aan te sturen. De informatie die wordt ontsloten is van belang voor strategisch en tactisch management, maar ook voor de laag daaronder. De kwaliteit van de ETL-software die hiervoor wordt gebruikt, bepaalt mede of de informatie exact, consistent en betrouwbaar is. Door nieuwe ETL-software in de beginfase te testen, worden afwijkingen in een vroeg stadium ontdekt en opgelost. Ik streef naar een aanpak waarbij ontwikkelaars een product pas leveren wanneer het getest is. De volgende afdeling die ermee aan de slag gaat, kan erop vertrouwen dat het werkt.”

Meten is weten

“Bij een complex project, zoals de bouw van een dataplatform, heeft de klant te maken met een opdracht die in delen wordt opgeleverd. Kenmerkend is ook dat er dan meerdere ontwikkelteams bij betrokken zijn. Deze ontwikkelteams bestaan meestal uit zes tot acht techneuten. Dus er kunnen wel vijftig specialisten aan werken. Voor de opdrachtgever is het prettig om een voorspelbaar traject af te spreken, waarbij de taken op een beheersbare manier worden verricht binnen de afgesproken termijn.
Door de ETL-software te testen, hebben we meer zicht op hoe ver we daadwerkelijk zijn met een project. De tests geven ons informatie. Op basis van deze informatie kunnen we beter voorspellen hoe lang het nog duurt voordat een onderdeel gereed is. Met het management kunnen we vervolgens een realistische opleverdatum afspreken. Het leidt tot een constructieve samenwerking en grote voordelen voor zowel de opdrachtgever als voor de teams.”

Bewust kiezen

“De technologie is misschien ingewikkeld, maar ETL-software ontwikkelen en testen is vooral een kwestie van goed weten waar je mee bezig bent. De tester moet de testprocedure beheren. Ik wil van de mensen binnen het team weten wat ze testen en waarom. Een test moet ook een bepaalde mate van zekerheid geven. Allereerst inventariseren de testers de mogelijke risico’s van de software componenten. De tweede stap is bewuste keuzes maken en een plan van aanpak formuleren. Het is maatwerk. Ik stuur aan op uitbreiden van de bestaande regressie test set. Dat heeft grote voordelen, want de regressie test set wordt dus voor meer doeleinden bruikbaar, terwijl we structureel volgens een standaard aanpak werken. Dat structurele is belangrijk omdat het duidelijkheid geeft en de kans op fouten beperkt.”

Voordelen

“Door ETL-software te testen, voorkomt het ontwikkelteam veel problemen in een later stadium. We leveren hierdoor pas iets op als het echt af is. Andere afdelingen binnen de organisatie hebben echt baat bij solide structuren en producten die direct werken. Ik merk dat er meer vertrouwen in het vakmanschap van het ontwikkelteam ontstaat, wanneer we voorspelbare kwaliteit leveren. Wanneer een ontwikkelteam open staat voor deze werkwijze, wordt het gaandeweg logisch wie welke tests uitvoert en dat komt de vaart in het project ten goede. Naar mijn ervaring zien nieuwe teamleden het testen van ETL-software als een vast onderdeel van het werk wanneer een ontwikkelteam dat consequent doet. Professionele techneuten zijn bereid om zich hierin te bekwamen en ik steun hen daarbij.”

Cultuur

“Ik weet dat het testen van nieuwe ETL-software in sommige organisaties wat onderbelicht is. De technologie wordt niet altijd even goed doorgrond. Mijn ervaring is dat je er echt het verschil mee kunt maken als testen een vast onderdeel is in het proces. Als consultant streef ik ernaar dat mensen inzien hoe zij zelf kwaliteit kunnen waarborgen door simpelweg regelmatig te testen. Dat kan in de beginfase als een flinke cultuurverandering worden ervaren. Ik beschouw het als mijn taak om mensen daar verder mee te helpen.”

Over Jan Vogelaar:

Jan werkt bij Sigma Data Consulting. Hij heeft oog en waardering voor gedegen vakmanschap en een constructieve benadering om het vertrouwen in vakmanschap binnen een team te versterken. Dat maakt hem tot een consultant waar je op kunt rekenen.